Jsem absolventkou fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy. Atestaci z pediatrie I. stupně jsem složila v r.1978 a II. stupně v roce 1986. V oboru pracuji 39 let. Jsem držitelkou osvědčení praktického lékaře pro děti a dorost, jsem školitelkou v tomto oboru. Moje ordinace je akreditovaným pracovištěm pro výuku lékařů voboru PLDD.

Ordinace se nachází v příjemném prostředí s dětským hřištěm, v zeleni. V provozu je čtvrtým rokem. V našem areálu je i dobře
vybavená lékárna, pracují tady praktičtí lékaři pro dospělé, je zde stomatologické a gynekologické pracoviště.

Poskytujeme péči dětem od narození do 19 let.
Očkování provádíme pravidelná i nadstandardní.
Preventivní péči poskytujeme dle zdravotního řádu se zaměřením nejen na vývoj somatický, ale i psychomotorický.
V léčebné péči péči využíváme rychlých diagnostických vyšetření- CRP, vyšetření Streptestu k vyloučení streptokokových infekcí, močového analyzátoru, můžeme vyšetřit rychlotestem hladinu cukru v krvi, hladinu hemoglobinu a na objednání i cholesterolový metabolismus.
Je možnost návštěvy novorozence v rodinném prostředí. Poskytujeme i telefonické konzultace.

MUDr.Schutová Vlasta, pediatrie s.r.o. :: praktická lékařka pro děti a dorost :: www.schutova.cz :: doktorka@schutova.cz :: tel./fax: 272 920 258 :: Tesaříkova 1027/2, 102 00 Praha 10, IČ: 24852198
Aktuality

Přijímáme nové pacienty

přijďte se podívat do našich zrekonstruovaných prostor.